Горячая линия (044) 371-00-00
От сложного к простому
Автоматизация управления предприятием


Професіонал - сертифікація користувачів ПП "1С:Підприємство"

Сертифікат "Професіонал" це офіційне підтвердження того, що його власник може ефективно використовувати у своїй роботі весь спектр можливостей найбільш поширених програм автоматизації управлінського, бухгалтерського, оперативного торгово-складського обліку і розрахунку заробітної плати. 

Сертифікат видається за результатами комп'ютерного тестування. Розроблені методистами Навчального центру тести дозволяють швидко і об'єктивно перевірити знання можливостей програм лінійки "1С:Підприємство" і особливостей роботи з ними. 

Для підготовки до іспиту рекомендується: 

 • опрацювати збірник "Комплект питань сертифікаційного іспиту "Професіонал" з прикладами рішень". Ці комплекти випускаються для всіх продуктів, за якими передбачена сертифікація;

На даний час проводиться сертифікація Професіонал по системі "1С:Підприємство 8": 

 • Бухгалтерія 8 для України;
 • на знання основних механізмів і можливостей платформи 1С:Підприємство 8;
 • Управління торгівлею для України;
 • Зарплата і управління персоналом для України; 
 • з технологічних питань;
 • Управління виробничим підприємством для України;
 • на знання особливостей та застосування бюджетування в прикладних рішеннях системи 1С:Підприємство 8;
 • на знання особливостей реалізації та застосування МСФЗ в прикладних рішеннях системи 1С:Підприємство 8;
 • Управління невеликою фірмою 8;
 • Документообіг 8;
 • Роздріб 8;
 • на знання особливостей супроводу користувачів "1С:Підприємство", впровадження та експлуатації сервісів ІТС;
 • на знання особливостей організації робіт із супроводу користувачів "1С:Підприємство" і просування сервісів ІТС;
 • на знання особливостей діловодства, логістики, обліку та технологій адміністративного взаємодії у напрямку ІТС.

Сертифікат "Професіонал" підтверджує, що його власник володіє знаннями і навичками, що дозволяють:

 • Встановити і підготувати до роботи програмний продукт лінійки "1С:Підприємство".
 • Підвищити ефективність управління підприємством в цілому, його бухгалтерії, кадрової служби і торгових відділів, оперативність та якість ведення обліку за рахунок використання всього спектру можливостей програм автоматизації.
 • Уникнути помилок у роботі з бухгалтерською, фінансової, торгово-складською інформацією, скоротити час на підготовку внутрішньої і зовнішньої звітності.
 • Самостійно налаштувати програму при змінах в законодавстві або в методиці ведення обліку.
 • Звести до мінімуму час простою системи і скоротити загальні витрати на її підтримку.
 • Адмініструвати систему, забезпечити збереження даних, не допускати несанкціонованого доступу до даних.
 • Організувати інформаційну взаємодію з іншими підрозділами, що використовують компоненти програм лінійки "1С:Підприємство", забезпечити оперативне проходження інформації.

 Актуальні редакції іспитів "Професіонал"

Назва іспиту
Редакція
На знання основних механізмів і можливостей платформи 1С:Підприємство 8    
8.3
Бухгалтерія 8 для України
2.0
Управління торгівлею для України 3.1
Зарплата і управління персоналом для України 2.1
Управління виробничим підприємством для України 1.3
Документообіг 8 2.0
Управління невеликою фірмою 8 1.6

Назад            Наверх  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© MKM Soft, 2006. Все права защищены.
ул. Раисы Окипной, 4, оф. 35, Киев, 02002, Украина. тел. +38 (044) 371-00-00